top of page

Demy Jozeph

Người ta phải hiểu các khả năng của cuộc sống khi mỗi khoảnh khắc tích lũy trong thực tế của các mô hình và phản ứng.

 

Đối với tôi với tư cách là một nhà thơ, đạo diễn, nhà tư vấn và nhà sáng tạo, cuộc sống là một bức tranh để chúng ta vẽ nên những ước mơ của mình, nó có thể gói gọn những ý tưởng và kế hoạch của chúng ta.

 

Tầm quan trọng trong các lĩnh vực hiểu biết để tăng trưởng, phát triển và vận động trong suốt cuộc đời.

Mọi quyết định đều quan trọng.

Quyết định quyết định vận mệnh.

Tại VHQ, chúng tôi hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Tạo điều kiện cho sức khỏe tốt hơn và sự giàu có.

Tôi có tầm nhìn which bao gồm tầm nhìn của những người khác nhằm cải thiện nhân loại và thiên nhiên nói chung, để tạo điều kiện cho hòa bình và thịnh vượng một cách năng động.

Mọi thứ quan trọng

Demy Jozeph

Người nhìn xa trông rộngHQ

E30F233F-38E1-4249-BC3D-8BA311971C22_edi
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page