top of page

VỀ CHÚNG TÔI

VisionariesHQ là Công ty Tư vấn và Tạo điều kiện trong các lĩnh vực Giáo dục, Việc làm và Doanh nhân, tập trung chủ yếu vào Phát triển Cá nhân và Nghề nghiệp.  Tầm nhìn của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển của các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Điều này đang được thực hiện thông qua các hoạt động thực tế.

 

Khi làm việc với khách hàng và đối tác, chúng tôi thực hiện nghiên cứu, phân tích, lên ý tưởng, lập kế hoạch và thực hiện các ý tưởng, dự án và nỗ lực. Chúng tôi vui lòng và trung thực xem xét tầm nhìn và sứ mệnh của bạn, hiện tại / bạn đang ở đâu và bạn muốn hướng tới đâu trong tương lai. Nhà cho những người có tầm nhìn xa từ khắp nơi trên thế giới!  

 

Chúng tôi giúp thiết lập một đặc tính tại VisionariesHQ, rằng mọi thứ đều quan trọng, quyết định quyết định vận mệnh, vì vậy, được thông báo và có chủ ý với hành động, thói quen và môi trường xung quanh của chúng ta. 

 

Người nhìn xa trông rộngHQ

bottom of page